המעונין לנסוע לטבריה, יש לו להתקשר למוקד שלנו בטלפון 08-3132020

או לקבל דרך המייל, מפה והדרכות מפורטות כיצד לנסוע בטבריה, בלי חשש לכהנים!

ניתן לקבל במייל, מאמר הסבר על החששות בטומאת כהנים בטבריה תחתית בהסכמת גדולי ההוראה זצוק"ל