Elementor #406

הדרכות קצרות לטיולים: מידע שימושי לשאלות הנפוצות לכהנים בטבריה מתוך חוברת 'המדריך לכהנים'. לקבלת מידע מפורט ומפות יש לעיין בחוברת ניתן לקבל מידע מפורט, מפות ועדכונים חשובים דרך המייל כדאי מאד לבדוק את המסלול הכשר בשלבי תכנון הטיול, דבר שמונע הרבה בעיות!!! המספרים בסוגריים {כאלו} מראים את מספר השלוחה בקו המידע בה מופיע המידע הרלוונטי. […]

עדכונים חשובים בטבריה

המעונין לנסוע לטבריה, יש לו להתקשר למוקד שלנו בטלפון 08-3132020 או לקבל דרך המייל, מפה והדרכות מפורטות כיצד לנסוע בטבריה, בלי חשש לכהנים! ניתן לקבל במייל, מאמר הסבר על החששות בטומאת כהנים בטבריה תחתית בהסכמת גדולי ההוראה זצוק"ל