Elementor #406

הדרכות קצרות לטיולים: מידע שימושי לשאלות הנפוצות לכהנים בטבריה מתוך חוברת 'המדריך לכהנים'. לקבלת מידע מפורט ומפות יש לעיין בחוברת ניתן לקבל מידע מפורט, מפות ועדכונים חשובים דרך המייל כדאי מאד לבדוק את המסלול הכשר בשלבי תכנון הטיול, דבר שמונע הרבה בעיות!!! המספרים בסוגריים {כאלו} מראים את מספר השלוחה בקו המידע בה מופיע המידע הרלוונטי. […]